T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021

Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi
Klinik Mühendislik Hizmetleri Ankara Şehir Hastanesi Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi; 2 biyomedikal mühendisi, 17 tekniker ve teknisyeni, 1 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile 4 tıbbi gaz personeli olmak üzere 24 personel ile kampüs genelinde biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tıbbi cihazlara ilişkin Bakanlığımız mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.

Klinik Mühendislik Hizmetleri kapsamında kamuya ait olan biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik teknik servis hizmeti, alan uzmanlığında danışmanlık, materyovijilans ve sözleşme yönetimi, tıbbi gaz sevk ve idaresi ile Kamu Özel İşbirliği modelinde diğer tıbbi ekipman destek hizmetlerine yönelik kontrolünü sağlamaktadır.

Kamu Özel İşbirliği modelinde hizmet sunumu gerçekleştirilen en büyük kapasiteye sahip sağlık tesisi olan sağlık tesisimizde klinik mühendislik hizmetleri birimi olarak etkin bir biçimde iş yükü iş gücü dağılımı gerçekleştirilmektedir. Bu minvalde; Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji - Ortopedi Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere 8 hastane ile Ana Kütle ve Klinik Gözlem Evi olmak üzere 2 bağlı birime hizmet sunulmaktadır.

Sağlık tesisimizde bütünleşik ve merkezi olarak sunulan Klinik Mühendislik Hizmetleri kapsamında;

• Akılcı tıbbi cihaz yönetiminin sağlamak,
• Envanter yönetiminde teknik bilgi desteği sunmak,
• Tıbbi cihazların yaşam döngüsü içerisinde gerekli teknik hizmetleri öncelikle kurum içi kaynaklardan sağlamak,
• Tıbbi cihazların teknik yeterlilik, performans ve ekonomik ömrüne yönelik teknik mütalaa sunmak,
• Kamu Özel İşbirliği mevzuatı ve sözleşme kapsamında sözleşme yönetimini gerçekleştirmek ve ilgi alanında teknik mütalaa sunmak,
• Biyomedikal depo kapsamındaki ürünlere ilişkin kullanıcı ve hasta güvenliğini sağlamak üzere piyasa gözetim ve denetim ile materyovijilans süreçlerini yürütmek,
• Tıbbi cihazların güvenli kullanımına ilişkin sağlık personelini eğitim vermek veya verilmesini sağlamak.
• Verimlilik ve kalite değerlendirmeleri kapsamında Genel Müdürlük ve Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan kriterlere uygunluk çalışmaları yaparak sağlık tesislerindeki verimlilik ve kalite birimleriyle koordinasyon sağlamak
• Kamu Özel İşbirliği modeli ile şirket tarafından kullanıma sunulan tıbbi cihazların denetlenmesi ve kontrolünü sağlamak, olarak özetlenebilecek faaliyetleri yürütmektedir.

Her türlü özveriyi göstererek bire bir hizmet veren teknik personelimizce yürütülen bu faaliyetler, sağlık profesyonelleri ile bir ekip halinde çalışmayı gerektiren disiplinler arası bir çalışma alanı gerçekleştirmektedir. 
Global ve ulusal alanda, bilimsel ve güncel yenilikçi çalışmalar, mevzuat ve teknik gelişmeler ışığında kampüs hastane normunda marka değeri oluşturacak faaliyetler yürüterek profesyonel ekibimizle en iyi kalitede hizmet sunmaya devam etmekteyiz.

 • klinikmühendislik.png
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
Paylaş