Özellikli Hizmetler

Erişkin Palyatif Bakım Merkezi

Palyatif Bakım Merkezi Logo.png


 

Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Dünya nüfusunun giderek yaşlanmasıyla birlikte kronik kritik hastalıkların her geçen gün artması palyatif bakım ihtiyacını da hızla artırmaktadır. Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı sorunla karşılaşan hastaların ve ailelerinin, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken saptanması, etkili değerlendirme ve semptomatik tedavilerle yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Amacımız, yaşama günler katmak mümkün olmadığında, günlere yaşam katmak felsefesiyle hizmet verilerek, hastanın kalan yaşamını daha huzurlu ve konforlu geçirmesini sağlamaktır.


Palyatif Bakımın temel ilkeleri; 

1. Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların rahatlatılması
2. Yaşamı onaylar ve ölümü normal bir süreç olarak görür
3. Ölümü hızlandırmak ya da ertelemek niyetinde değildir
4. Hasta bakımının psikolojik ve ruhsal yönlerini bütünleştirir
5. Hastalara, ölüme kadar mümkün olduğunca aktif olarak yaşamaya yardımcı olmak için destek sağlar
6. Aile ve hastaya hastalık sırasında ve yas sürecinde destek sağlar
7. Yas danışmanlığı da dahil olmak üzere hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için multidisipliner bir takım yaklaşımı kullanır
8. Yaşam kalitesini artıracak ve ayrıca hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilecek; kemoterapi veya radyoterapi gibi yaşamı uzatmayı amaçlayan diğer tedaviler ile bağlantılı olarak hastalık seyrinin başlangıcında uygulanabilir.

Palyatif bakım merkezimiz Kasım 2019 tarihinde tescil almış ve 16 yatakla, 18 yaş üzeri yetişkin hastalara hizmet vermekte olup yatış süresi 15 -21 gün civarındadır.


Bölümde Tanısı Konulan ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Hasta kabul kriterlerimize göre hastalarımızın kliniğe kabulü sağlanır. Bize umut ve endişe ile bakan hastalarımızın ruhuna dokunabilen, insanlık değerlerine saygılı yaklaşım çalışma prensibimizdir. Yaşam sonunda uygun destek ve iyi bir bakım almak temel insanlık hakkıdır.

1. Kanser hastaları
2. Kronik, tedaviye dirençli olan son dönem akciğer hastaları
3. Tedaviye dirençli, son dönem kalp yetmezliği olan hastalar
4. Son dönem kronik böbrek yetmezliği
5. Son dönem kronik karaciğer hastalığı
6. Nörolojik hastalıklar (inme vb.)
7. Motor nöron hastalıkları, (multipl skleroz vb.)
8. Geriatrik sendromlar (Alzheimer ve parkinson)
9. Travma sonrası
10. Romatoid artrit
11. İlaca dirençli tüberküloz
12. Yatağa bağımlı, küratif tedavisi olmayan, fiziksel ve emosyonel semptomların kontrol edilmesinde güçlük yaşanan, başkasının desteğine ihtiyacı olan hastalar.


Bölümde Yapılan Özellikli İşlemler: 

Palyatif bakım merkezimizde hasta ve yakınlarına evde bakıma hazırlamak için gerekli eğitimler verilmektedir. Hastaların kişisel bakım eğitimi, katater bakımı, aspirasyon eğitimi, perine bakımı, beslenme, pozisyon acil durumlar gibi konularında YAP-İZLE-ÖĞRET-YAP ilkesine göre planlayarak uygulamalı olarak verilmektedir. Her hasta ve yakını bireysel olarak değerlendirilerek, fiziksel olarak rahatsız eden belirtileri takip edilir ve yönetilir. Ayrıca hasta ve aileleri sosyal, psikolojik ve manevi yönden desteklenir.

Palyatif bakım merkezinde hasta ve yakınına verilen eğitimler şunlardır:

1. Trakeostomi bakımı
2. PEG-Nazogastrik sonda bakımı
3. İdrar sondası bakımı ve torba değişimi
4. Hastaya doğru pozisyonu verebilme ve basınç yarası oluşumunu engellemek için yapılması gerekenler
5. Postural drenaj
6. Kateter bakımı
7. Kişisel bakım eğitimi (ağız, göz, kulak burun boğaz ve ayak bakımı)
8. Aspirasyon eğitimi
9. Perine bakımı
10. Basınç yaralanması bakımı
11. Hastaya doğru banyo uygulaması eğitimi
12. Hijyen eğitimi
13. El ve yüzey dezenfektan kullanımı eğitimi verilir.


Bölüm Adresi ve Dahili Numara: Onkoloji Hastanesi 5. Kat C kanat Tel:605350


Sık Sorulan Sorular: 

1. Hastam palyatif bakım merkezinde yaşam süresi boyunca kalabilir mi?
Biz hastanın semptomatik tedavisini planlayıp size bakımını öğreterek eve taburcu ediyoruz.

2. Palyatif bakım merkezi bakım evi mi?
Palyatif bakım merkezi bakım evi değil. Biz hastalara multidisipliner bir ekiple bakımını ve semptomatik yönetimini sağlayarak sizin ve hastalarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Uzun süreli bakım evlerinin yerini tutan bir alternatif değil, hastayı evine veya bakımevine hazırlayan bakım ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır.

3. Hastamın bakımını neden bize öğretiyorsunuz?
Hastanın evde bakımını rahatlıkla yapmanız için bakımını yakınlarına öğretiyoruz.

4. Hastam iyileşmedi neden taburcu ediliyor.
Bizim amacımız hastayı iyileştirerek eve taburcu etmek değildir. Biz tedavisi olmayan hastaların semptomlarını rahatlatarak ve yaşam kalitesini artırarak taburcu ediyoruz.


1.JPG
 • 4.JPG
 • 1.JPG
 • 0.JPG
 • 16.jpg
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 5.JPG
 • 14.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 11.JPG
 • 15.jpg
 • 13.JPG
 • 10.JPG

20 Ekim 2022