Özellikli Hizmetler

Erişkin Terapotik Aferez Merkezi

1- Bölüm Hakkında Genel Bilgi

 
Erişkin Terapötik Aferez Merkezi, MH-6 Onkoloji Hastanesi B1 katında yer almaktadır. Hastanemizin, tüm erişkin servis ve yoğun bakımlarına hizmet veren Aferez Merkezimiz, 24 saat sürekli hizmet vermektedir. Hastanemiz Erişkin Hematoloji Kliniğine bağlı olarak çalışmaktadır.2- Bölümde Tanısı konulan ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 
Aferez Merkezimizde, Terapötik Plazmaferez, Tromboferez, Lökoforez, Lipid Aferezi, Eritrosit Exchange ve Donör Granülosit Aferezi işlemleri yapılmaktadır. Otolog ve Allojeneik Nakillerde kullanılmak üzere Kök Hücre Mobilizasyonu Aferez Merkezimizce uygulanmaktadır. Ayrıca Kök Hücre Laboratuvarında, Hematopoetik Kök Hücre Dondurma ve Saklama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hem Allojeneik Kemik iliği nakillerinde hem de Solid Organ Transplantasyonları sonrasında görülen Graft Versus Host Hastalığı için Fotoferez Tedavisi de Aferez Merkezimizce yürütülmektedir. Ulusal kemik iliği bankası olan TÜRKÖK gönüllü vericilerinin kök hücre toplama işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru yapılmış ve kısa sürede bu hizmete de başlanacaktır.


Terapötik plazmaferez, Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP), Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS), soğuk tip otoimmün hemolitik anemi, hipervizkozite, hiperbilurubinemi gibi hematolojik hastalıklarda, ayrıca organ nakli sonrasında doku reddi tedavisinde/önlenmesinde; kresentrik glomerülonefrit, good pasture sendromu gibi nefrolojik hastalıkların tedavisinde; Guillian Barre sendromu, Multiple Skleroz, Myastenia Gravis gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde; bazı intoksikasyon ve zehirlenmelerde, pandemi döneminde bazı COVİD-19 vakalarında uygulanan, pek çok branş ve klinik için hayati öneme sahip bir tedavi yöntemidir.


Lökoforez, Hiperlökositoz tespit edilen Akut Lösemi vakalarında, Tromboferez işlemi ise yüksek trombosit sayısı ile birlikte klinik komplikasyonlar ile prezente olan ya da pre-operatif trombosit sayısını azaltma amaçlı Myeloproliferatif Hastalıklarda uygulanmaktdır. Eritrosit Exchange,sıklıkla Orak Hücreli Anemi'deki tedavi seçeneklerinden birisidir. Lipid Aferezi ise ailesel hiperlipidemi vakalarında uygulanmaktadır.3- Bölüme Bağlı Üniteler

 
Erişkin Terapötik Aferez Merkezi, Terapötik Aferez Hasta Kabul ve Muayene Odası ve Kök Hücre Laboratuvarı bölüme bağlı ünitelerdir.4- Nasıl Muayene olurum

 
Onkoloji Hastanesi (MH-6) B1 kat Hematoloji Koridoru içerisinde bulunan Terapötik Aferez Hasta Kabul ve Muayene odasında, Lipid aferezi ve Fotoferez kararı alınan hastaların, işlem öncesi ve sonrası ayaktan takip ve tedavileri yapılmaktadır.5- Bölüm Adresi ve Dahili Numara

Ankara Şehir Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, MH6-B1 katı, A kanadı Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA
Dahili Telefon: 0312-5526000- 6557


05 Nisan 2022