Özellikli Hizmetler

Erişkin Kemik İliği Merkezi

1- Bölüm Hakkında Genel Bilgi

 
Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, MH-6 Onkoloji Hastanesi 2.katta B kanadında yer almaktadır. Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Polikliniği ise B1 katında Hematoloji Koridoru içerisindedir. Toplam 16 yatak kapasitesine sahip olan ünitemiz, 2019 yılının Haziran ayında hizmete açılmış olup, pandemi sürecinde de hizmete devam etmiştir. 2021 yıl sonu itibari ile 150'den fazla Otolog ve Allojeneik Kök Hücre nakli yapılmıştır.2- Bölümde Tanısı konulan ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 
Ünitemizde Akut Lösemiler, Lenfomalar, Multipl Myelom, Aplastik Anemi, Kemik İliği Yetersizliği, Hemoglobinopati, Testis Tümörü v.b. hastalara nakil uygulanmaktadır. Tüm verici tiplerinden (HLA tam uyumlu kardeş, Yurt içi ve Yurt Dışı Kemik İliği bankalarından Akraba dışı ve Haploidentik) Allojeneik Kök hücre nakli yapılmaktadır. Ünitemiz, Uluslararası hastalara da Sağlık Turizmi kapsamında hizmet vermektedir.3- Bölüme Bağlı Üniteler

 
Hematoloji Kliniği'ne bağlı olarak hizmet veren Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitemiz; Kök Hücre Laboratuvarı, KİT polikliniği ve yataklı servis'ten oluşmaktadır. Ayrıca Kök Hücre Laboratuvarında Erişkin Terapötik Aferez Merkezi ve Flow Sitometri ünitesi ile birlikte çalışılmaktadır.4- Nasıl Muayene olurum

 
Ankara Şehir Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Konseyinde nakil kararı alınan hastalar ünitemizde nakil sırasına alınmaktadır. Onkoloji Hastanesi (MH-6) B1 kat Hematoloji Koridoru içerisinde bulunan KİT polikliniğinde, hastalarımızın nakil öncesinde değerlendirilmeleri ve hazırlıkları ile ünitemizde nakil olmuş olan hastaların muayene, takip ve tedavileri yapılmaktadır.5- Bölüm Adresi ve Dahili Numara
Ankara Şehir Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, 2. kat B kanadı KİT servisi, Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA
Dahili Telefon: 0312-5526000- 602240 /602250


05 Nisan 2022