Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Beyin Hasarı ve İnme Rehabilitasyonu

beyin hasarı ve rehabilitasyon kliniği (1).JPG

  • beyin hasarı ve rehabilitasyon kliniği (1).JPG
  • beyin hasarı ve rehabilitasyon kliniği (2).JPG
  • beyin hasarı ve rehabilitasyon kliniği (3).JPG
  • beyin hasarı ve rehabilitasyon kliniği (4).JPG
  • beyin hasarı ve rehabilitasyon kliniği (5).JPG


İnme, beyin hasarı, parkinson, multiple skleroz ve nörodejeneratif hastalıklar, erişkin serebral palsi ve pek çok doğuştan ya da kazanılmış nörolojik bozukluğu olan hastalara hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

“Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının en önemli komponenti tedavi edici egzersizlerdir. Nörolojik bozukluğu olan bahsedilen hasta grupları için tedaviye yönelik değerlendirmeden sonra bireye özel egzersiz ve rehabilitasyon programları konusunda uzmanlaşmış deneyimli kadromuz eşliğinde uygulanmaktadır.”

Hastanın klinik özellikleri, mevcut hastalığının durumu , evresi ve eşlik eden komplikasyon ve hastalıklarına göre çok farklı egzersiz programlarından oluşan rehabilitasyon protokolleri uygulanabilir. Ayrıca egzersiz tedavileri hastanın durumuna göre yatak başında yatak içi egzersiz ve pozisyon uygulamaları şeklinde de uygulanabilmektedir.

Nörofizyolojik egzersiz laboratuvarlarımızda nörofizyolojik egzersizler, eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, aerobik egzersizler, gevşeme egzersizleri, açık ve kapalı zincir egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri, postür egzersizleri, yürüme egzersizleri, rehabilitasyon amaçlı yardımcı cihaz eğitimi, derin duyuya yönelik egzersizler, pliyometrik egzersizler, dinamik stabilizasyon egzersizleri, fonksiyonel egzersizler koruyucu ya da tedavi edici egzersiz amacıyla uygulanmaktadır.

Nörofizyolojik egzersiz yaklaşımlarından Brunnstrom, Bobath ve proprioseptif nöromuskuler fasilitasyon (PNF) egzersizleri kullanılmaktadır. Brunnstrom yönteminde öncelikle kombine hareket kalıplarını içeren sinerjilerin açığa çıkarılması, daha sonra bu paternlerin kırılıp selektif motor kontrolün sağlanması amaçlanmaktadır. Bobath yönteminde refleks inhibitör paternler kullanarak sinerjilerin gelişiminin azaltılması ve uygun fonksiyonel postürlerin yeniden kazanılması amaçlanmaktadır. PNF yönteminde ise duyusal uyarılarla kas ve eklem reseptörleri uyarılarak hareket açığa çıkarılmaya çalışılmaktadır. PNF yönteminde kas gruplarının kullanımı yerine hareketin fonksiyonel paternleri kullanmaktadır.

“Amaç; hastalarımızda eklem hareket açıklığını korumak veya artırmak, kontraktür ve deformiteleri önlemek, duyusal ve algısal bozuklukları kompanse etmektir. Kaybedilen motor fonksiyonların çeşitli yöntemlerle düzeltilmesi, selektif motor kontrolün artırılması veya yerine geçen bir diğer fonksiyonun geliştirerek bireyin ambulasyon ve kendine bakım aktivitelerinde olabildiğince bağımsızlığı sağlanmaya çalışılır.”

Hastalara yatak içinde dönme, doğrulma, yatak kenarında oturma, yataktan tekerlekli sandalyeye, tekerlekli sandalyeden yatağa, paralel bara geçişleri kapsayan transfer eğitimleri verilir. Yatak kenarında desteksiz oturmayı başaran hastalarda önce yatağın kenarında, daha sonra paralel barda ayakta durma ve denge eğitimine başlanır. Ortostatik hipotansiyonu olan hastaların ayağa kaldırılmasında eğimli yatak kullanılabilir.

Sözel veya işaretle komutları algılayabilen, ayakta durma dengesi olan, alt ekstremite eklemlerinde kontraktür olmayan ve istemli olarak kalça, diz ve ayak bileğini stabilize eden hastalar yürüme eğitimi için paralel bara alınır. Paralel barda ayakta durma, ağırlık aktarma, denge ve adımlama eğitimleri yapılır. Yürüme eğitimi sırasında ortez ve destek kullanımı gereken hastalara rehabilitasyona yardımcı cihaz eğitimi verilir. Sonraki aşamada merdiven inip çıkma eğitimine geçilir.

“Hastaların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için iş ve uğraşı tedavileri, robotik rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon, yutma rehabilitasyonu, konuşma terapileri, invaziv olmayan beyin stimülasyon çalışmaları gibi tüm bütüncül ve yenilikçi rehabilitasyon çalışmaları hastanemizde mevcuttur.”

Nörofizyolojik egzersiz laboratuvarımızda FTR programına aldığımız nörolojik bozukluğu olan hastalarımızı çeşitli periyodlarda bilimsel sonuç ölçümleri ile değerlendirerek hastaların nörolojik iyileşmelerini ve günlük yaşam aktivitelerinin her alanında kazanılan fonksiyonel gelişmelerini kaydetmekteyiz.

“Hastalarımız ve ülkemiz için en iyisini hedefliyoruz..”

Spastisite tedavisine yönelik botulinum toksin enjeksiyonları hastalarımızın ihtiyacına göre ultrasonografi, elektronöromiyografi veya nörostimülatörler rehberliğinde yapılmaktadır. Fizik tedavi modaliteleri, invaziv olmayan stimülasyon uygulamaları ve su içi egzersiz tedavileri de spastisite tedavisinde kullanılmaktadır.

***Poliklinik hizmeti: Eğitim görevlilerimiz ve konusunda uzman hekimlerimizin takibine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi “Beyin Hasarı (İnme) Polikliniği” nden randevu alarak katılabilirsiniz.  0312 552 6000 - 900116 dahili numarayı randevu alarak beklemeden, kaliteli sağlık hizmeti alabilirsiniz.

WhatsApp Image 2023-10-30 at 21.55.08.jpeg

***Yataklı hasta kliniklerimiz; hastanemiz 2-C katında 25 yataklı travmatik ve anoksik beyin hasarı, 3-C ve 4-C katlarında 25’er yataklı inme rehabilitasyon klinikleri olarak hizmet vermektedir.

01 Kasım 2023