Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon


 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (1).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (3).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (2).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (4).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (12).jpg
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (15).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (16).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (17).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (21).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (5).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (7).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (14).jpg
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (13).jpg
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (8).JPG
 • pediatrik rehabilitasyon kliniği (9).JPG

Doğumsal ve kazanılmış nörolojik, ortopedik, travmatik, romatizmal hastalıklar nedeniyle, fonksiyonel yetersizliği olan çocuklarımızın fonksiyonel seviyelerini en üst düzeye çıkarmak ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;

1-Serebral palsi
2-Beyin ve Omurilik hasarları
3-Kas hastalıkları
4-Periferik sinir hastalıkları (herediter polinöropatiler, brakial pleksus yaralanması, Guillain Barre Sendromu gibi)
5-Multipl skleroz
6-Meningomyelosel-hidrosefali
7-Spina bifida
8-Tortikollis
9-Ekstremite kırıkları
10-Doğumsal veya kazanılmış uzuv eksikliği
11-Skolyoz
12-Yanık ve eklem sertlikleri
13-Genetik ve metabolik bozukluklara bağlı engellilik
14-Onkolojik hastalıklara bağlı engellilik
15-Juvenil idiopatik artrit gibi romatizmal hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Rehabilitasyon ekibi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda oluşturulan tedavi planında, çağdaş ve kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile çocuklarımızın her biri özelinde katılımının artırılması amaçlanmaktadır.


Pediatrik rehabilitasyon uygulamaları:

1-Robotik rehabilitasyon uygulamaları
2-Nörofizyolojik egzersizler
3-Konvansiyonel egzersizler
4-Denge-koordinasyon egzersizleri
5-Postür eğitimi
6-Yürüme analizi ve yürüme eğitimi
7-Uygun ortezlerin seçimi ve eğitimi
8-Yürümeye yardımcı gereçlerin seçimi ve eğitimi
9-Fizik tedavi modalitelerinin (Fonksiyonel elektrik stimülasyon gibi) uygulanması
10-Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığa yönelik çalışmalar (Model ev ve ergoterapi çalışmaları)
11-Dans, oyun ve müzik tedavileri
12-Akuaterapi (egzersiz havuzu) ve hidroterapi tedavileri
13-Ev egzersiz programları düzenlenmesi
14-Çocuklara ve ailelerine yönelik destek eğitimleri

“Yutma (disfaji) bozuklukları ve kazanılmış konuşma bozukluklarına bağlı değerlendirme ve tedavi laboratuvarlarımız uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.”

Rehabilitasyon ekibimiz kişiselleştirilmiş hedefleri belirlemek için aile ve hasta ile yakın temasta bulunmaktadır. Rehabilitasyon sürecinde ailenin aktif rol alması önemlidir. Ayrıca çocuğun taburculuk sonrası eve, okula ve topluma kolaylıkla adapte olmasını sağlamak için aile eğitimi ve ev programı da verilmektedir.

“Pediatrik Rehabilitasyon Ekibi olarak hedeflerimiz; çocuk hastaların fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarını iyileştirmek, özürlülüğü engellemek ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaktır. Bu sayede hastanın aktif yaşama dönüşü ve topluma entegrasyonu mümkün olmaktadır.”

***Poliklinik hizmeti: Eğitim görevlilerimiz ve konusunda uzman hekimlerimizin takibine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi “Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniği” nden randevu alarak katılabilirsiniz. Alo 182 veya www.hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu alarak beklemeden, kaliteli sağlık hizmeti alabilirsiniz.

***Yataklı pediatrik rehabilitasyon hasta kliniklerimiz hastanemiz 1. katında 25’er yataklı iki servis olarak hizmet vermektedir.

07 Eylül 2022