Tedavi ve Araştırma Laboratuvarları

Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu LaboratuvarıÜst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (10).jpg

 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (13).jpg
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (1).JPG
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (9).jpg
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (3).JPG
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (12).jpg
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (11).jpg
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (10).jpg
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (8).jpg
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (7).jpg
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (4).JPG
 • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı (2).JPG


Yüksek rehabilitasyon teknolojileri ile donatılmış hastanemizin, özellikli ünitelerinden biri olan “Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı”, doğuştan yada kazanılmış birçok nedene bağlı olarak, üst ekstremite ve elde oluşan fonksiyonel kayıpların rehabilite edilmesi ve hastalarımızın bununla ilişkili günlük yaşam aktivitelerinde işlevsellik kazanmaları, bağımsızlık düzeyi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla yapılandırılmış bir tedavi laboratuvarıdır.

Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarında tedavi programına alınan başlıca hastalık grupları şunlardır;

1-İnme, travmatik beyin hasarı, omurilik yaralanması, serebral palsi, spinoserebellar dejeneratif hastalıklar, multipl skleroz, kas hastalıkları, parkinson hastalığı gibi nörolojik tutulumla seyreden hastalıklara bağlı olarak gelişen el ve üst ekstremite fonksiyon kayıpları, paralitik ve plejik el

2-Üst ekstremite periferik sinir lezyonları ve nöropatik el

3-Üst ekstremite ve elde travmatik, artritik ve dejeneratif nedenlere bağlı olarak gelişen kas-tendon ünitesi ve eklem fonksiyon bozuklukları

4-Konjenital el deformiteleri, yanık ve kontraktürler

5-Postoperatif dönem rehabilitasyon gerektiren üst ekstremite endoprotezleri, kırık ve dislokasyonlar, amputasyon ve replantasyonlar

Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarı, klasik konvansiyonel tedavilerin yanı sıra “fonksiyonel hareket temelli rehabilitatif uygulamaların”da gerçekleştirilmesini sağlayacak yüksek asistif teknolojilerle desteklenmiştir.

Hareket sensörlü, üst ekstremite ağırlığı destekli, komputerize ayna tedavisi uygulanabilen rehabilitasyon sistemlerinin ve 3 boyutlu bilgisayar yazılımlarıyla donatılmış, sanal gerçeklik uygulamalarının da yer aldığı egzersiz istasyonları sayesinde, laboratuvarımızda;

- Ritmik ve tekrarlanabilir eklem hareket açıklığı, dayanıklılık ve güçlendirme egzersizleri
- Yoğun ve innovatif görev-spesifik rehabilitasyon teknikleri,
- Bilateral üst ekstremite eğitimi,
- Görsel-sensorimotor koordinasyon ve biofeedback çalışmaları yapılabilmekte,
- Algı-dikkat ve hafızayı geliştirme odaklı kognitif egzersizler ile gövde-üst ekstemite ve el koordinasyonunu sağlamaya yönelik denge egzersizleri, sensorimotor egzersizlerle kombine edilebilmektedir.
Hastalarımızın üst ekstremite ve el fonksiyonlarını en sık kullandıkları alan olan günlük yaşam aktivitelerindeki işlevsellik ve bağımsızlık düzeylerinin, gerçek yaşam ortamında artırılması amacıyla kurulmuş “model ev” donanımı ve ince el becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan iş-uğraşı tedavi ekipmanları da laboratuvarımız kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu Laboratuvarında, her hastaya özgü bireysel takip ve tedavi programı yapılmakta, performans geri bildirimleri objektif verilerle kayıt altına alınabilmektedir.

*** Tecrübeli ergoterapi ekibimizle D blok 1. Katta hizmet vermekteyiz.

Travmatik El Rehabilitasyonu

“El cerrahisinin başarısı ancak sonrasında yapılan uygun rehabilitatif uygulamalarla ortaya çıkar.”

Düzeltme ameliyatları sonrası ve travma veya yanık sonrası cerrahi yapılsın ya da yapılmasın fonksiyonların optimal düzeyde kazanımı, komplikasyonların önlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle hastanemizde ayrı bir ünitede hastalarımızın değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır.

• Parmak, el, el bilek, ön kol kırıkları
• Tendon yaralanmaları ve tendon transferleri
• Karpal tünel sendromu, kubital tünel sendromu gibi sinir sıkışmaları
• Sinir yaralanmaları
• Lateral epikondilit (Tenisçi Dirseği)
• Medial epikondilit (Golfçü Dirseği)
• De Quervain tendiniti
• Dupuytren Kontraktürü
• Tetik parmak, boutonniere deformitesi (Düğme iliği), mallet finger (Çekiç Parmak), swan neck (Kuğu Boynu) deformitesi gibi çeşitli el deformiteleri
• Üst ekstremitede yanıkları
• Üst ekstremitede kompleks bölgesel ağrı sendromu

Fonksiyonel değerlendirmelerin yanında hastalarımıza; fizik tedavi modaliteleri, eklem hareket açıklığı ve kuvvetlendirme egzersizleri, tendon kaydırma egzersizleri, germe egzersizleri ve statik ortezleme, dinamik ortez kullanımı, bloklu egzersizler, desentizizasyon ve hiposensitivite eğitimleri, ağrı enjeksiyonları, nörostimülasyon yöntemleri, günlük yaşam eğitimleri ile katkı sunmaktayız.


“Statik ve dinamik ortez (splint) uygulamaları doğru zamanda doğru planlamayla etkilidir.”

***Hastanemiz A blok zemin katında hizmet vermekteyiz.

07 Eylül 2022