Tedavi ve Araştırma Laboratuvarları

Kognitif ve İletişim Becerileri Laboratuvarı

Kognitif ve İletişim Becerileri Laboratuvarında hedefimiz, hasta memnuniyeti odaklı kanıta dayalı tedaviler sağlamaktır. Tüm hastalarımız için kapsamlı bir özel değerlendirmeden sonra özel bir müdahale programları geliştirilmiştir. Terapiler optimal ortamlarda sağlanır ve rehabilitasyonu artırmak ve hasta deneyimini geliştirmek için yeni teknolojilerle desteklenebilir.

“Afazi, inme gibi kazanılmış beyin hasarına bağlı gözlenen lisan fonksiyon bozukluğudur ve tedavi edilebilir.”

Dil ve konuşma terapistleri ile psikologlarımız, hastalarımız için yaşamın her alanında gelişmiş işlevsellik sağlayan bütünsel bir rehabilitasyon deneyimi sağlamak için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, ergoterapistler, hemşireler ve diyetisyenlerle yakın koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Dil ve konuşma terapistlerimiz; inme, beyin hasarı veya fonksiyonel iletişim becerilerini etkileyen nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere kazanılmış nörolojik hasarlara bağlı ortaya çıkan iletişim sorunlarının değerlendirme ve tedavisinde görev yapmaktadır. Hastaların sağlık durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirecek kararların onların tercihlerine de saygı gösterecek şekilde verilmesinde önemli bir rol oynarlar, hastaları, aileleri ve klinik ekip üyelerini belirli bozukluklar, prognoz ve tedavi planı hakkında eğitir ve ailelere destekleyici özelleştirilmiş ev programları sağlar.

Psikologlarımız; on yıllara varan kognitif terapi tecrübeleri ile işlevselliği ve bağımsızlığı artırmak için her yaştan hastalar için kognitif rehabilitasyon programı sunmaktadır. Psikolog ekibimiz, edinilmiş beyin hasarlarından kaynaklanabilecek zihinsel, duygusal ve davranışsal sorunları ele alır. Özellikle, psikologlarımız hastalara şu alanlarda yardımcı olur:

• Uyarılma, uyanıklık ve yanıt verebilirliği en üst düzeye çıkarma
• Telafi aracı olarak yeni kognitif ve davranışsal stratejiler geliştirmek
• Gerektiğinde hafıza, dikkat ve yürütücü işlev becerilerini geliştirmek için stratejiler kazanma
• Mevcut kabiliyetlerinden yararlanma ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağlama
• Hastane dışında bağımsız bir yaşama uyum sağlamaya engel olan psikososyal sorunların üstesinden gelme

Ekibimiz aynı zamanda aile üyelerini ve bakıcıları, genellikle hastalıklara ve kazalara eşlik eden stres ve yanlış anlama ile nasıl başa çıkacakları konusunda eğitmektedir. Ailelere psikolojik sağlığı engelleyen davranış tepkilerini belirleme ve değiştirme konusunda yardımcı olur ve evde kullanmak için teknikler gösterir. Ev programları, hastaların zihinsel, duygusal ve davranışsal becerilerini geliştirmeye devam etmelerine, öğrenilen stratejileri güçlendirmelerine ve sosyal, eğitimsel ve mesleki hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için geliştirilir.

***Hastanemizde D blok 1. Katta hizmet vermekteyiz.

04 Aralık 2023