Tedavi ve Araştırma Laboratuvarları

Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Laboratuvarı

Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Laboratuvarı (1).jpg

  • Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Laboratuvarı (1).jpg
  • Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Laboratuvarı (5).jpg
  • Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Laboratuvarı (4).jpg
  • Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Laboratuvarı (3).jpg
  • Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Laboratuvarı (2).jpg


“Lenfödem, interstisyel sıvının üretim ve transportundaki dengesizliğe bağlı olarak subkutan dokularda proteinden zengin sıvının anormal birikmesidir.”

Bu dengesizlik; enfeksiyon, konjenital nedenler, lenfatik damarlar ve lenf nodlarındaki hasarlanma ya da fonksiyonel yetmezlik sonucu olabilmektedir. Erken tedavi edilmemesi durumunda lenfödemde progresyon görülür ve tedavisi zorlaşır. Hastanın lenfödem rehabilitasyonu alanında özelleşmiş bir klinikte takiplerinin yapılması klinik bulgularda iyileşmenin yanısıra yaşam kalitesini, üretkenliğini arttırır. Ayrıca, lenfödem ilişkili komplikasyonlar cilt enfeksiyonları, yara gibi sorunların sıklığı azalır.

Hangi hastaları tedavi ediyoruz?

 Lenfatik dolaşım sisteminde malformasyon, gelişim geriliği veya kazanılmış bozukluklara bağlı lenfödem türleri
 Meme kanseri ilişkili lenfödem
 Ürogenital sistem kanserleri sonrasında gelişen lenfödem
 Kolorektal kanserler sonrasında gelişen lenfödem
 Melanoma sonrasında gelişen lenfödem
 Baş-boyun kanserleri ilişkili lenfödem

 Kronik venöz yetmezlik sonrasında oluşan venolenfödem
 Pediatrik lenfödem
 İmmobilite nedeniyle gelişen lenfödem
 Lipödem, lipolenfödem
 Posttravmatik lenfödem
 Romatizmal hastalıklar, enfeksiyon, paralizi gibi durumlarda oluşabilen lenfödem


Neler yapıyoruz?

Geçmişte tedavi edilemeyen bir durum olarak görülen lenfödem için günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Tedaviler, hastanın tanı ve tıbbi geçmişi dikkate alınarak, lenfödemin klinik bulguları ve şiddetine göre alınarak planlanır ve yürütülür. Hizmetlerimiz, ekibimizde bulunan lenfödem alanında deneyimli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları ve lenfödem fizyoterapistleri tarafından yürütülmektedir. Aşağıda, birimimizde lenfödemli hastalara sunulan tedaviler sıralanmıştır;

 Cilt bakımı
 Ev programı ve hasta eğitimi
 Manuel lenf drenajı (MLD)
 Lenfödem kompresyon bandajları (çok tabakalı bandajlama)
 Bası giysileri
 Yeni jenerasyon bası giysilerinin uygulanması
 Komplet dekonjestif tedavi (KDT)
 Hastanın kendisinin yaptığı masajın öğretilmesi
 Kilo kontrolü
 Kinezyobantlama
 Pnömotik kompresyon cihazlarının uygulanması
 Düşük yoğunluklu laser tedavisi
 ESWT
 Lenfödem egsersizleri
 Aerobik egsersizler
 Güçlendirme egsersizleri
 Oral tedaviler
 Cerrahi tedaviler için hastaların bilgilendirilmesi, uygun merkezlere yönlendirilmesi
 Hasta destek grupların oluşturulması

Onkolojik rehabilitasyon nedir?

Kanser, modern tıbbın kaydettiği tüm ilerlemelere rağmen, maddi ve manevi önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kansere yakalanma sıklığı artmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte kanser riski artmaktadır. Hastalığın erken tanısı ve tedavi protokollerindeki gelişmeler sağ kalım sürelerini uzatmıştır. Birçok tedaviyi birarada alan, uzun ve zorlu süreçlerden geçen hastalarda fonksiyonel yetersizlikler ve günlük yaşamı, üretkenliği olumsuz yönde etkileyen çok sayıda semptom ortaya çıkabilmektedir.

Onkolojik tanısı olan kişiler hangi sorunları için bu servise başvurmalıdır ?

 Yorgunluk
 Ağrı
 Mobilite güçlüğü , yürüme güçlüğü
 Transfer güçlüğü
 Alt ve üst ekstremite lenfödemi, baş-boyun lenfödemi
 Postür ve denge sorunları
 Myofasiyal ağrı
 Dekondüsyon, güçsüzlük
 Osteoporoz
 Artralji
 İletişim sorunları
 Kognitif yetersizlikler
 Paraneoplastik nöromuskuler sendromlar
 Spinal kord metastazları
 Periferik nöropatiler
 Kemik metastazları
 Duysal kayıplar
 Disfaji
 Mesane, barsak disfonksiyonu
 Radyoterapiye bağlı erken ve geç yan etkiler
 Kemoterapiye bağlı erken ve geç yan etkiler

***Hastanemiz C blok zemin katta hizmet vermekteyiz.

07 Eylül 2022