Tedavi ve Araştırma Laboratuvarları

Görme Rehabilitasyon Laboratuvarı

görme rehabilitasyonu (2).JPG

  • görme rehabilitasyonu (4).jpg
  • görme rehabilitasyonu (8).jpg
  • görme rehabilitasyonu (6).jpg
  • görme rehabilitasyonu (2).JPG
  • görme rehabilitasyonu (7).jpg
  • görme rehabilitasyonu (1).JPG

“Az görme yaşlanma ile artmaktadır. Az gören hastaların 2/’ünden fazlası 65 yaş üstündedir. Bu yaş grubunun %8’inde az görme varlığı bilinmektedir. Az görme, 85 yaş üstünde ise %25 oranına ulaşmaktadır.”

Bu yaş gruplarında görme zorluğu yanında eklem ve kalp hastalıklarının da bulunması günlük yaşamı zorlaştırmaktadır. Az görme durumunda, düşme ve yaralanma artmaktadır. Demans, görme azlığı ile hızlı ilerlemektedir.

“Çocukluk çağı körlükleri sayıca daha az olmasına rağmen kör yaşanan yıllar hesabı ile yaşam kalitesi etkisi çok yüksektir. Çocukların doğumdan itibaren gelişme dönemleri ölçülerek plastisite kapasitelerinin tam kullanılmasına çalışılmaktadır.”


İnsanların yaşam kalitesini bozan hastalık ve farklılıklar ortaya çıkabilir. Fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam sağlıklı olma haline ulaşmak hedefimizdir. Göz ve görme, kişinin bütün diğer iş ve işlevlerini %80 oranında etkilemektedir. Göz ve görme yollarında meydana gelen hastalıkların kalıcı etkileri, GÖRME REHABİLİTASYONU ile azaltılmaya ve mümkün olduğunca tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Amacımız bağımsız hareketi, üretici kabiliyeti ve yaşamdan zevk alma / tatmin olma durumunu inşa etmektir. Çocuk hastalarımız için bağımsız yaşam, gelişme çağlarında öğrenmesi gereken yaşam becerilerinin kazanılmasıdır. Genç ve erişkin döneminde eğitim ve meslek edindirme görme rehabilitasyonunu yönlendirmektedir. Yaşlılık dönemi, kendine yeterlilik, çoklu engellilik içinde görme kaybı ve düşme gibi hayati tehlike alanlarına girmektedir.

Görme Rehabilitasyon laboratuvarına müracaatta biyolojik organdaki hasar tam olarak tespit edilmiş ve yapılabilecek tedavi tamamlanmış veya sürdürülmektedir. Travma, göz tansiyonu hastalığı, doğuştan yapı bozukluğu, diyabet, refraksiyon, organ fonksiyon bozukluk durumları stabil olabilir, veya sürekli ilerleyebilmektedir.


Bir yapı bozukluğu sebebi (disorder) ile hastanın fonksiyon yetmezlikleri (impairment) ortaya çıkmaktadır. Keskin görme, kontrast algılama, renk görme, görme alanı kaybı ve kamaşma yaşamı zorlaştırmaktadır. Okuma, yazma, günlük yaşam ve hareket yetenekleri (disability) kısıtlanmaktadır. Sosyal ve ekonomik bağımsızlık (handicap) azalmaktadır. Topluma girebilmek için daha fazla gayret harcamaktadır. Bağımsız yaşam imkansız hale gelmektedir.

“Görme Rehabilitasyonu, yapısal bozukluğun etkisini en aza indirmek için kanıta dayalı müdahale ederek, var olan ışık hissi, şekil algısının en iyi kullanılması, teknoloji ile geliştirilmesi ve uyum sağlanarak sinir sistemi plastisitesinden yararlanılmasına dayanmaktadır.”

“Az Görenler Göz Hastalıkları Uzmanı” yanı sıra, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi, Görme Terapisti liderliğinde diğer laboratuvar imkanlarımızın da kullanıldığı kişiselleştirilmiş multidisipliner ekip çalışma anlayışı benimsenmiştir.

Rehabilitasyon programı hazırlanırken yapılan fizik muayene yanı sıra psikososyal anketlerle özgül hedefler tespit edilmektedir. Beyin hasarı, kronik hastalıklar ve çoklu organ tutulumları multidisipliner takip edilmektedir.

1977 yılında ülkemizdeki bütün görme engelli okulları taranarak yüzlerce öğrenci kaynaştırma eğitimine ekibimiz tarafından az görenler rehabilitasyonu ile geçirilmiştir. Bugüne kadar 5000 görme engellinin rehabilitasyonu tamamlanarak yaşam tatminleri arttırılmıştır. Bu yıl Dünya Görme 2020 İnisiyatifi çerçevesinde, 60 bin çocuğumuz görme taramasından geçirilerek, az gören 3661 öğrenci rehabilitasyona alınmıştır. Her yaşta ve her sebeple kalıcı veya geçici görme fonksiyon kaybı yaşayan hastalar laboratuvarımızın birikiminden faydalanabilirler.

***Hastanemiz A blok zemin katta hizmet vermekteyiz.

07 Eylül 2022