Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tekrarlayan Gebelik Kaybı

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI (TGK) POLİKLİNİĞİ

Tekrarlayan gebelik kaybı, üç ve daha fazla gebeliğin 20. gebelik haftasından önce düşükle sonlanması olarak tanımlanır. Kadınların %10-20’sinde 1 kez düşük görülebilir. Ancak birbirini takip eden üç veya daha fazla düşük olasılığı %1-2 oranındadır. Tekrarlayan gebelik kaybına tek bir etken sebep olabileceği gibi, aynı anda birden fazla faktör de bu duruma etki edebilmektedir. Tekrarlayan gebelik kayıplarının %30-40'ında ise hiç bir neden tespit edilememektedir. Belirlenebilen başlıca sebepler arasında;

• Kanın pıhtılaşması ile ilgili nedenler,
• Hormonal nedenler,
• Annedeki sistemik ve enfeksiyöz hastalıklar,
• Bağışıklık sistemi ile ilgili nedenler,
• Anne rahmi ile ilgili yapısal bozukluklar,
• Genetik nedenler sayılabilir.
Hastanemizde tüm bu nedenleri araştırmaya yönelik tetkikler hızlı ve detaylı bir şekilde yapılarak, konusunda uzman hekimlerce değerlendirilir. Tedavi esas olarak sebebe yöneliktir. Gerektiğinde diğer branşlardan destek alarak, hastalarımıza medikal ya da cerrahi her türlü tedavi imkanı sunulmaktadır.

Tekrarlayan Gebelik Kaybı Polikliniği, hastanemiz Giriş kat-B kanadında yer almaktadır. Polikliniğimize, MHRS’den randevu alarak başvurabileceğiniz gibi gün içinde de başvuruda bulunabilirsiniz.


Bilgi ve iletişim için:

Ankara Şehir Hastanesi Tekrarlayan Gebelik Kaybı Polikliniği
Tel: 0312 552 60 00

18 Nisan 2022