Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doğum Salonu-Antenatal ( Normal Gebelik Servisi ve Polikliniği)


  • 0.JPG
  • Covid Doğum.JPG
  • 1.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG
  • 10.JPG


GEBE TAKİP POLİKLİNİĞİ


Gebe takip polikliniğimiz her birinin içinde tuvalet ve ultrasonografi cihazı olan 10 poliklinik odasında hafta içi her gün 08:00-16:00 arası ek hastalığı ve gebelik riski taşımayan gebelerimize hizmet vermektedir.

Gebe takip polikliniğimizde 2 Klinik şefi, 8 Uzman , 10 asistan doktor, 12 Hemşire görev yapmaktadır ve aylık hasta sayımız ortalama 10.000 dir. O nedenle MHRS randevulu sisteminin kullanılması bu poliklinik için önemlidir.

Her gün 18-22 saatleri arası vardiya polikliniğimizde de bir uzman hekim MHRS randevulu gebelere takip yapabilmektedir.

Acil durumlar için acil servisimiz 24 saat hizmet vermektedir.

Yüksek riskli gebelerimiz Perinatoloji kliniğinde 3 Yandal Uzmanı, 3 Klinik Şefi ve 5 Hemşirenin görev yaptığı 3 poliklinikte takip edilmektedir.

Polikliniğimizde gebe takip muayene ve ultrasonografi hizmeti postop-pospartum hasta izlemleri, takipleri ve kontrolleri yapılmakta ve her işlem otomasyon sistemine işlenmektedir. Farklı doktorlar otomasyon sistemi üzerinden geçmiş kpntrollere ait bilgileri takip ederek standardize bir gebe takibi sağlanmıştır. Doğum öncesi ve sonu raporlar düzenlenmektedir. Kliniğimizde tam otomasyona geçilmiş reçete, rapor ya da laboratuvar çıktısı kağıt olarak kullanılmamaktadır.
• Gebe takip 4 numaralı oda 0-14 hafta gebe takibi ve ikili test yapmaktadır.
• Gebe takip 5 ve 6 numaralı oda postop-pospartum ve 36 hafta üzeri gebe takibi

MHRS'den randevu alan gebelerimizin muayene işlemleri randevu aldıkları odada tam saatinde yapılmaktadır.

Bebeğin kalp atışlarının yazdırıldığı NST ünitemiz giriş kat ve B1 katında olmak üzere 2(iki) salonda toplam 30 cihazla hizmet vermektedir.

20. haftada yapılan ayrıntılı ultrasonografik değerlendirme alanında oldukça tecrübeli 5 adet radyoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır.

GEBE OKULU

Ekim 2019 tarihinde Kadın Doğum uzmanı, Ebe / Hemşire, Anestezi uzmanı Yenidoğan uzmanı, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı kadrosu ile hizmete başlamıştır.

Gebe okulumuz Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi giriş katında multidisipliner bir ekip ile 2 (iki) eğitim salonunda eğitim hizmeti vermektedir. Gebe okulumuzda Gebelik öncesi, gebelik ve doğum sürecinin, sağlıklı, bilinçli bir şekilde geçirilmesini sağlamayı amaç edindiğimiz birimimizde gebe ve ailelerine bilgi desteği sunuyoruz. Eğitimlerimizde hem sözel hemde görsel eğitim araçları kullanılmakta olup uygulamalı eğitimlerimiz ile anne adaylarına yardımcı olmaktayız.

Eğitimlerimiz hafta içi her gün 09:30-12:30 arası 4(dört) haftalık, haftada 1(bir) gün olmak üzere yapılmaktadır. Ayrıca eşli (anne-baba) hafta sonu grup eğitimimiz mevcuttur. 4(dört) haftalık eğitim sonrasında anne adaylarına sertifika töreni düzenlenerek belgeleri verilmekte, bileklik hediye edilmekte, hastane turu düzenlenerek tanıtım yapılmaktadır. Danışmanlık ve eğitim hizmetimiz bütün bir gebelik ve lohusalık sürecinde devam etmektedir.

Gebe okulumuza, dileyen her anne adayı gebelik haftası gözetilmeksizin kayıt yaptırabilmektedir. Gebe okulu kayıt bankosu 1 (bir) sekreter eşliğinde hizmet vermektedir.

EĞİTİMLERİMİZ; Üreme organları ve gelişimi,
Gebelikte ve lahusalıkta beslenme
Gebelikte sık görülen problemler
Doğum korkusu ile mücadele
Fizyolojik değişiklikler
Nonformokolojik yöntemler
Doğumda nefes teknikleri,
Anestezi yöntemleri
Doğum yöntem ve teknikleri
Lohusa ve bebek bakımı
Yenidoğan Bakım / Problemleri
Ev- Çanta – Hastane hazırlığı
Anne sütü – Önemi – Emzirme
Üreme sağlığı

TEL: 03125526000/ Dahili: 500576
TDL (TRAVAY -DOĞUM -LOHUSA) ODALARI
Hastanemizde tüm doğum odaları tek kişilik TDL (travay -doğum -lohusa) odasıdır. 57 adet TDL odası mevcut olup, tamamı tuvalet ve banyolu, refakatçı yatağı olabilen koltuk ve telelevizyon bulunan, asgari 23 m2 lik LDRP ünitesi (sancı, doğum, iyileşme, lohusalık) şeklindedir. TDL odalarımızın 3 tanesinde suda doğum imkanı da mevcuttur. Bütün TDL odalarında bebek için stabilizasyon ve resüsitasyon işlemlerinin yapılabileceği düzenlemeler mevcuttur.
TDL servisimizdeki tüm işlemler 2 klinik şefi gözetiminde 5 uzman 20 asistanlık büyük bir ekiple yürütülmektedir. TDL odalarımızda her gebeye bir ebe olacak şekilde ebe istihdamı sağlanmıştır.
Gebenin travay izlemi, doğumu ve doğum sonrası en az iki saat post partum takibi tek kişilik TDL odalarında yapılmaktadır. Ayrıca uygun olan her hasta için refakatçi kabulü yapılmaktadır. Bu odalarda anne adayı mahremiyetine saygılı ev ortamına benzer ortamda refakatçisi ile bir arada kalabilir. Televizyon izleyebilir, pilates topu ile egzersiz yapabilir, duş alabilir dini vecibelerini yerine getirebilir. Sancı sürecinde annelerimize çorba, hoşaf, yoğurt, muhallebiden oluşan travay diyeti verilir aç ve susuz bırakılmaz. Doğum ağrısını hafifletmek için nefes teknikleri, masaj, dikey pozisyonda gezmek, hidroterapi, müzik eşliğinde dans uygulanır. Uygun gebelerimize epidural anestezi ile ağrısız doğum yaptırılır. Doğum başladıktan sonra anne adayımız kendi odasında, doğum masasına dönüşen yatağında doğumu gerçekleşir.

Hastanemiz anne ve bebek dostu hastanedir. Anneye lavman, suni sancı ve epizyotomi (doğum sırasında perine kesisi) ve sezaryen tıbbi gerekçe olmadığı sürece uygulanmaz.

Kliniğimizde aylık doğum sayısı ortalama 800 dür ve kliniğimizin 5 aylık primer sezaryen oranı Türkiye ortalamasının çok altında ve %17 dir. Hastanemizde doğumlarda göbek kordonu geç klempe edilmekte ve bebek doğar doğmaz erken ten tene temas sağlamak üzere annenin kucağına verilmektedir. Anne bebek bağlanması açısından altın değerde olan bu ilk 1 saatlik temas sırasında ilk emzirme eğitimi de verilmektedir.

KAN BANKASI

Ülkemizde kadınlarda anemi oldukça sık görülmektedir. Gebe takip polikliniğimizde anemi ile etkin mücadele yapılmakta, annelerin doğuma anemik gelmemesi için etkin önlemler alınmaktadır. Kliniğimizde hedefimiz, kan transfüzyon oranımızı %5 in altına tutmaktır. Acil durumlarda ihtiyaç olan kan ve kan ürünlerini temin ettiğimiz kan bankamızın kapasitesi oldukça yüksektir ve profesyonel bir kadro ile hizmet vermektedir.
Sezaryen Ameliyathaneleri
Normal doğum seyri sırasında anne ve bebek hayatı açısından istenmeyen bir durum söz konusu olduğunda sezaryen ameliyatı hayat kurtarıcı özellik taşımaktadır ve profesyonel kadro ve donanım ile en geç 15 dakika için derhal müdahale edilmektedir. Acil sezaryen gereksinimi durumunda derhal müdahalenin gerçekleştirilebileceği Sezaryen ameliyathaneleri TDL odalarına çok yakın mesafede konumlandırılmıştır.
Lohusalarımız normal doğum sonrası en az 24 saat, sezaryen sonrasında ise en az 48 saat takip edilir. Anne sütü ve emzirme, kişisel hijyen epizyo bakımı, anne ve bebeğin sağlığı bakımından sağlık kuruluşuna başvurulacak tehlike belirtileri, üreme sağlığı, kontrol ve bebeğin aşı zamanları ile ilgili eğitimler verilir.

Bebeğin yenidoğan doktoru tarafından ilk muayenesi yine aynı oda içinde, yapılır. Böylece anne ve bebek hep aynı odada kalır, hiç birbirinden ayrılmaz. Doğumda tüm bebeklere Hepatit B Aşısı, K vitamini, İşitme Taraması ve Konjenital Kalp Hastalığı Taraması yapılır. Ulusal yenidoğan tarama programındaki hastalıklar (fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği ve hipotiroidi) için bebeklerin ilk topuk testi kanı alınır.

NEONATOLOJİ ( YENİDOĞAN ) ÜNİTESİ

130’ü 3. Düzey 20’si 2. Düzey toplam 150 kapasiteli yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı ile dünyanın sayılı, ülkemizin ise tek bir merkezde bulunan en büyük yatak sayısına sahip yenidoğan yoğun bakım ünitesidir. Sadece nicelik yönünden değil niteliksel açıdan da; yüksek frekanslı ventilasyon, ileri solunum desteği yöntemleri ve cihazları, tüm vücut soğutma/hipotermi tedavisi, inhale nitrik oksit tedavisi, EKMO gibi sadece belli başlı merkezlerde uygulanabilen ileri teknik donanım gerektiren tedavilerin de yapıldığı önemli bir merkezdir. Yenidoğanın cerrahi hastalıklarının tedavi edildiği önemli bir merkez olması yanında, prematüre bebeklerde gelişen göz hastalıklarının da Türkiye’de özel tedavilerinin uygulandığı bir referans klinik olarak çalışmaktadır. Hastanemiz Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Merkezi'dir.

Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin mahremiyetinin korunması esastır. Yatışı yapılan her gebe ve yeni doğan bebek için kimliğin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Pembe kod; hastanede bebek ya da çocuk kaçırma riski ve/veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda zamanında müdahale edilmesi amacıyla oluşturulan acil uyarı kodu uygulamasıdır.
Bekleme Odası
Doğum için gelmiş kişinin yakınlarının doğumunu bekleyebilecekleri ve bilgi alabilecekleri bekleme odası ve oda ile ilintili televizyon, telefon ve sebil gibi destek donanım sağlanmıştır
ÖZELLİKLİ HİZMETLER

SUDA DOĞUM

Suda doğum, doğuma özel tasarlanmış sıcak su dolu bir küvet içerisinde gerçekleştirilen bir doğum yöntemidir. Bu yöntem hem 37 ⸰C sıcak suda hidroterapi yoluyla anneyi rahatlatmakta, hem de bebeğin anne karnında 9 ay alışık olduğu ortamdan çıkışında adaptasyonu kolaylaştırmaktadır. Suda doğum için uygun olduğuna karar verilen hastalar, 2. kat doğum salonu B kanatta bulunan 3 adet jakuzili TDL ünitelerinde suda doğurtulabilmektedir.Kimler aday olabilir?
370/7 ve 416/7 hafta arasında olan ve komplike olmayan gebelik seyri olanlar aday olabilir. Daha önce normal doğumu olan, tekil ve baş prezente olan gebelikler için uygun olabilir.

Kimler için uygun değildir?
Gebelik seyrinde anne yada bebekte riskli durumun var olması, postterm gebelikler, çoğul gebelikler için uygun değildir.

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

Daha önce bir kez sezaryen ile doğum yapmış hastalardan mevcut gebeliğinde normal doğum isteyenler uzman doktor tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu uygun kriterlere sahip olanlar için vajinal doğum planı yapılabilmektedir.

Kimler aday olabilir?

Önceki gebeliğinde transvers rahim kesisi ile sezeryan olan ve başka rahim kesileri olmayan kadınlar vajinal doğum için aday olabilir. Fetal distress yada makat prezentasyon (ters geliş) nedeniyle sezeryan olan ve kalça kemik yapısı vajinal doğum için uygun olan gebelerin mevcut gebeliğinde vajinal doğum yapma şansı olabilmektedir. Günü geçmeden kendiliğinden doğum sancısı başlayanlar için vajinal doğum şansı daha yüksektir. Daha önce vajinal doğum yapmış olmanız özellikle de sezeryan sonrası vajinal doğum yapmış olmanız başarı şansını artırır.

Kimler için uygun değildir?

Önceki doğumunda vakum takılan, uterus rüptürü olan, önceki sezeryan kesisi klasik kesi (rahmin üst kısmında dik kesi) yada T kesi ile olan, önceki sezeryan gerekçesi sefalopelvik uygunsuzluk (bebek ve kemik çatı arasında uyumsuzluk) olan, iki doğum arası süresi 19 aydan kısa olanların SSVD yapmaları uygun değildir.

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ
Hastanemiz Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Merkezi'dir. ROP çocukluk çağındaki körlüğün en sık görülen sebeplerinden biridir. Gebeliğin yaşı ve düşük doğum ağırlığı en önemli risk faktörleri arasındadır. 27 haftalık gebelikten küçük doğan bebeklerde ROP oranı çok yüksek olmasına rağmen 32 haftadan sonra çok nadir görülmektedir. Yine bebeğin doğum ağırlığı azaldıkça ROP görülme olasılığı artmaktadır. Erken ve düşük ağırlıkta doğan bebeklere küvözde uygulanması gereken oksijen tedavisi ROP gelişiminde en önemli risk faktörü olmakla birlikte tek başına etkili değildir.

Erken doğan bebeklerde gözün retina(ağ) tabakası henüz damar gelişimini tamamlamamıştır ve oksijen yetersiz geldiğinde gelişen anormal damarlar zaman içinde körlüğe kadar gidebilen değişimlere yol açmaktadır. Bu nedenle düşük doğum ağırlıklı ve/veya küvözde kalmış bebekler risk altındadır. Bu bebeklere düzenli olarak retina muayenesi yapılmalıdır. İstatistiksel olarak gelişen yeni damarlar %80 oranında kendiliğinden geriler, tedavi ancak bebeklerin %8’ine gerekmektedir. ROP' un tedavisinde en önemli aşama ‘GÖZ UZMANI TARAFINDAN DÜZENLİ TAKİP’ edilmesidir.

CİNSEL SAĞLIK POLİKLİNİĞİ (KADIN-DOĞUM HASTANESİ ZEMİN KAT)

Doğum sonrası cinsel ilişkiden olumsuz düşünceler veya olumsuz duygular nedeniyle kaçınıyorsanız bu durum eşinizle aranızda bir sorun haline geldi ise ya da ilişkide ağrı yanma gibi bir sorunla karşılaşırsanız Cinsel Sağlık Polikliniğimize (Kadın-Doğum Hastanesi zemin Kat) başvurabilirsiniz

Doğum sonrası ilk defa ilişkiye başlamadan önce bir sonraki gebeliğinizin zamanını planlamak için hastanemiz aile planlaması polikliniğinden (Kadın-Doğum Hastanesi zemin Kat) faydalanabilirsiniz.


ÖNEMLİ TELEFONLAR:


KADIN DOĞUM HASTANESİ BAŞHEKİMLİK (0312) 552 60 00 Dahili: 501510 - 501504

Ankara Şehir Hastanesi Laktasyon polikliniği Tel No: 0312 5526000 (521542 bağlatınız)

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Emzirme Timi Tel No: 05529597696 (emzirme sorunlarınızda arayabilirsiniz)

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servis Tel No: 0(312)552 60 00 (700 345)

09 Mart 2022